Menu
FORMU DOLDURUN
SİZİ ARAYIP BİLGİ VERELİM.
AVRUPA’NIN EN YÜKSEK YEŞİL DUVARLARITürkiye’nin İlk ve Tek Dikey Ormanı GREENOX, yan cephelerinde 56 ve 53 metre yüksekliğindeki dikey bahçeleriyle Avrupa’nın en yüksek yeşil duvarlarına da ev sahipliği yapacak. GREENOX Urban Residence şehrin tam merkezinde; İstanbul'a yeni akciğerler kazandıracak ve çevresindeki biyo-ekolojik çeşitliliği arttıracaktır.


Giderek betonlaşan İstanbul’da, şehir merkezinde yaşayan insanın yeşile ve oksijene duyduğu ihtiyaçtan yola çıkarak hayat bulan GREENOX Urban Residence "Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik (LEED)" Gold adayıdır.

ÖN VE ARKA CEPHELERDE, TÜM PEYZAJ ALANLARINDA
900 ADET AĞAÇ VE AĞAÇÇIK

Akçaağaç'tan Erguvan'a, Akdeniz Defnesi'ne, Gelin tacından Bambu ağacına, Pelin'e, onlarca çeşit ağaç, ağaççık ve sarkan bitkiler ön ve arka cephelerde, iklime, güneşin yönüne, rüzgara, ısıya ve yüksekliğe göre belirlenen noktalarda yer alacak.

DİKEY BAHÇELERDE
25.500
ADET BİTKİ...
SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAYAN BİR SİSTEM

GREENOX Urban Residence'ın tasarımının özü, projenin sürdürülebilir olmasını sağlayan sistemlerin bir araya getirilmesidir.


Yağmur suyunun depolanarak otomatik sulama sisteminde kullanılması,
Tüm yeşil dokuların nem ve ısı duyarlı otomatik sulama
sistemi ile damlama şeklinde sulanması,
Gri suyun arıtımla yeniden kazandırılması ile

GREENOX URBAN RESIDENCE SU KAYNAKLARININ KORUNMASINA

DOĞADAKİ SU DENGESİNİ OLUMLU ETKİLEMESİ İLE YEŞİL DÖNGÜYE

Gri su arıtma ve depolama sistemi nedeniyle
indirimli su tarifesi sağlaması ve
enerji tasarrufu sağlayan önlemler sayesinde

GREENOX URBAN RESIDENCE AİLE BÜTÇESİNEÇatı panellerinde güneş ışığından
enerji elde edilmesiyle

GREENOX URBAN RESIDENCE ENERJİ VERİMLİLİĞİNECephelerde bitki ve ağaçlara yer vererek

GREENOX URBAN RESIDENCE DOĞAL KLİMAYA,
EKO-BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞE VE DENGEYE

artılar kazandırmaktır.

LEED SERTİFİKASI NEDİR?

LEED
LEED (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) Amerika Birleşik Devletleri Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilen uluslar arası geçerliliği olan bağımsız bir yeşil bina sertifika programıdır. LEED projeleri çevreye yapılan zararlı etkiyi azaltan ve insan sağlığını koruyan kriterler eşliğinde tasarlanır, inşa edilir ve yürütülür. LEED sertifikalı binalar; enerji ve su kullanımını azaltan, verimli kaynak kullanımı sağlayan ve hava kalitesini arttıran stratejiler uygulamaktadır. LEED kriterlerini sağlayan stratejiler toplam 110 kredi ile ödüllendirilmektedir, bu kredilerden belirli bir çoğunluğunu gerçekleştiren binalar LEED sertifikası almaya hak kazanmaktadır.

LEED Nasıl Çalışır?
LEED kredileri altı kategori içinde bulunmaktadır, Her kategori içerisinde bir kısmı zorunlu, bir kısmı sertifikasyon için binaya kredi kazandıracak stratejiler bulunmaktadır. Stratejilerin kredi ağırlıkları uygulamaların doğaya ve insan sağlığına olan katkısıyla oranlanarak hesaplanır.

• Sürdürülebilir Arazi
• Su Kullanımında Etkinlik
• Enerji ve Atmosfer
• Malzeme ve Kaynaklar
• İç Ortam Kalitesi
• Tasarımda Yenilikçilik

Hangi Binalar LEED Alabilir?
LEED değerlendirme sistemi kendi içerisinde gruplara ayrılmıştır. Bu sistemler binaların çeşidine ve işlevine göre sınıflandırılır.
Konut projelerinde puanlarına göre binalar LEED Sertifikası, LEED Silver ve LEED Gold alabilir.

GREENOX bir LEED Gold adayıdır.

EDGE SERTİFİKASI NEDİR?

IFC'nin bir yeniliği olan EDGE ("Yüksek Verimlilik İçin Tasarımda Mükemmellik"), gelişen pazarlarda yeşil binaların inşası ve marka haline gelmesinin finansal önemini kanıtlarken çevresel sorumluluğun akıllı işletme uygulamalarıyla bağlantısını ortaya çıkarır. Hızlı, kullanımı kolay ve hesaplı olan EDGE, proje geliştiricilere projelerinin çevre üzerindeki etkilerini azaltan, maliyetleri düşürürken öngörülen tasarrufları sağlayan teknik çözümler seçme imkanı sunmaktadır. EDGE'i destekleyen faktörler mali olsa da, sonuçları çevreseldir - EDGE, kaynak verimli kalkınmayı teşvik ederek, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yardımcı olmaktadır.

EDGE, 130 ülkede, konutlar, oteller, hastaneler, mağazalar ve ofisler de dahil olmak üzere yeni binalar tasarlamak amacıyla herkes tarafından kullanılabilen ücretsiz bir uygulamayla desteklenmektedir. Projelerin EDGE standardına ulaşması ve sertifikasyona hak kazanması için enerji, su ve malzeme alanlarında yüzde 20 verimliliği karşılaması gerekmektedir. Yalnızca bir avuç önlemle, daha düşük işletme maliyeti, daha uzun ekipman ömrü ve doğal kaynaklar üzerinde daha az etkisi olan daha iyi performanslı bir bina elde etmek mümkündür.

EDGE, finans kuruluşları, müteahhitler, devlet kurumları ve ev sahipleri gibi piyasa oyuncularının çıkarlarını örtüştürerek kaynak verimli binaların çoğalmasını kolaylaştıran bir işbirliği altyapısı oluşturur. Piyasayı, düzenleyici cephede ilerletmeye yardımcı olurken, gönüllülük cephesinde çekerek, EDGE, iklim değişikliğiyle mücadele için yeşil binaların anaakım haline gelmesini tetikler.

EDGE'nin hedefi önümüzdeki yedi yıl içinde öncelikli pazarlarda yeni başlayan inşaatların % 20'sini geleneksel binalardan yeşil binalara dönüştürmektir. Bu çaba, yeşil bina konseyleri ve Kosta Rika, Hindistan, Endonezya, Güney Afrika ve Vietnam’daki diğer sertifikasyon hizmeti veren kuruluşlar tarafından desteklenmektedir. EDGE’in hayata geçirilmesi tasarım, inşaat, perakende ve otel sanayilerinde portföy taahhütü yapan büyük uluslararası markalar tarafından da pekiştirilmektedir.

EDGE’in ana finansman kaynakları Avusturya, Kanada, Danimarka, ESMAP, Avrupa Birliği, Finlandiya, GEF, Japonya ve İsviçre’dir.

Dünya Bankası Grubu'nun bir üyesi olan IFC, gelişmekte olan piyasalarda özel sektör üzerine odaklanan en büyük küresel kalkınma kuruluşudur. Dünya genelinde 2.000'den fazla işletme ile çalışan IFC, sermayesini, uzmanlığını ve etkisini, en çok ihtiyaç duyulan yerlerde fırsat yaratmak üzere kullanmaktadır. Kamu ve özel sektör arasında duran IFC, düşük karbonlu ekonomik büyüme mücadelesine cevap vermek amacıyla piyasa bazlı çözümler sunmaktadır.

NEDEN GREENOX EDGE PİLOT PROJESİ SEÇİLDİ?

Türkiye’de enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 33’ünün konutlar tarafından gerçekleştirildiği gerçeği ışığında, Dünya Bankası ve IFC Türkiye’nin iklim konusundaki hedeflerine ulaşmasını desteklemekte ve önemsemektedir. Bu nedenle yaklaşık 130 ülkede yeşil binalar inşa edilmesini sağlayan ve IFC’nin bir buluşu olan EDGE sertifikası ile ülkemizde de sadece bina bazında değil, binada bulunan dairelerin bir sonraki adım olan Green Mortgage olarak bilinen Yeşil Konut Kredilendirmesi için gerekecek EDGE sertifikasını almasını sağlanarak, Türkiye’de yeşil binaların yapılmasının teşvik edilmesi hedeflenmektedir. IFC tarafından konut projeleri arasından seçilen Greenox sektörde iyi bir örnek teşkil edecek sürdürülebilir sistemlere sahiptir; ortalamada su, enerji ve gömülü enerjide %40 tasarruf sağlamaktadır.